Helyi szabályok 2019 január 1-után rendezett versenyekre

JÁTÉKTÉREN KÍVÜLI TERÜLETEK

                A-1         A játéktéren kívüli területeket a pálya kerítése, valamint a pályán elhelyezett fehér karók egyértelműen jelzik. Balesetveszély miatt különösen ügyelni kell közülük az alábbiakra:

  • A klubház körül lévő terasz és járda, játszótér, étkezősátor és környéke.
  • Az autóparkoló teljes területe, a parkoló és a klubház közötti út.
  • Az 1-es szakasz bal oldalán lévő driving range és lakóház. Ezek területére belépni tilos!
  • A 9-es szakasz jobb oldalán lévő gazdasági épületek. Ezek területére belépni tilos! Kutya van benne.

[B]       BÜNTETŐ TERÜLETEK

                B-3         Üthető ideiglenes labda büntető terület esetén.

Ha az 1-es szakaszon nem dönthető el, hogy a játékos labdája a büntető területen van, akkor üthet ideiglenes labdát, amelyet azonban a büntető területekre vonatkozó 17.1d szabály vonatkozó könnyítési lehetőségei szerint kell megjátszani. Ez után újabb könnyítési lehetőség nem választható.

Ha az eredeti labdát a büntető területen kívül megtalálták, akkor azzal kell folytatni a játékot. Ha a büntető területen belül találták meg, a játékos választhat, hogy az eredeti labdáját játssza meg, vagy az ideiglenest. Ha a labdát nem találják meg, de tény vagy szinte biztos, hogy a büntető területen veszett el, akkor az ideiglenessel kell folytatni a játékot.

Nem alkalmazható ezen Helyi Szabály arra az esetre, amikor a labda egyértelműen túlment a büntető területen, mert akkor a 18.3 szabály szerint kell ideiglenes labdát ütni, az eredeti ütés helyéről.

[E]       KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

                E-10       A fiatal fák védelmében kötelező a büntetés nélküli könnyítés.

Játéktól elzárt (tilos) zónának minősülnek az általános területen a karóval ellátott, vagy két ütőhossznál nem magasabb, illetve egy golflabdánál nem szélesebb törzsű fiatal telepített fák.

Ha a labda egy ilyen fán van, azt érinti, illetve a játékos beállását, vagy szándékolt lendítését zavarja, akkor kötelező könnyítést igénybe venni a 16.1f szerint.

[F]       RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

                F-16       Az esővízzel elárasztott bunkerek javítási területek.

Általános területen belüli javítási területnek minősül a 3-as green melletti, vízzel elárasztott két bunker, amelyek sárga műanyag táblákkal, rajtuk GUR felirattal vannak megjelölve. A versenykör folyamán ezek nem bunkerek. Zavaró hatásuk esetén a 16.1b szabály szerinti könnyítések vehetők igénybe. Rajtuk kívül a pályán minden más bunker továbbra is bunkernak számít, akár van bennük ideiglenes víz, akár nincs.

                F-17       A mesterségesen nem burkolt utak nem akadályok.

Definíció szerint csak a mesterségesen burkolt utak és szegélyük mozdíthatatlan akadály. Minden egyéb földút, kitaposott ösvény, illetve keréknyom a pálya szerves része, ahonnan a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik. Különösen:

  • A 7-es szakasz jobb oldalán a tó parti kijárt út.
  • A 8-as szakasz bal oldalán a nádas mentén kijárt út.
  • A 9-es szakasz bal oldalán a kerítéssel párhuzamosan kijárt út.

                F-18       A távolságjelző karók mozdíthatatlanok.

A távolságjelző karók mozdíthatatlan akadálynak minősülnek, miattuk büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe a 16.1 szabály szerint. Ugyanakkor a 15.2 szabály szerinti könnyítés nem alkalmazható. Ezek a karók felismerhetők a rajtuk lévő tábláról, amelyen az 50, 100, 150, 200 méter távolság látható.

[I]        GYAKORLÁS SZABÁLYOZÁSA

                I-2           Tilos a gyakorlás a befejezett szakasz greenjén.

Az 5.5b szabály ekként módosul: Két szakasz lejátszása között a játékos nem tehet gyakorló ütéseket az éppen lejátszott szakasz greenjén, vagy annak környékén.

Ezen Helyi Szabály akkor is érvényes, ha a gyakorlás a játékot nem tartja fel.

[K]      A JÁTÉK TEMPÓJA

                K-1         A 9 szakaszos versenykör szintideje 2:15 óra.

                K-2         A játék tempója stroke play versenyen.

A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít meg, továbbá a versenykörhöz megszabott összjátékidőt. Egy csoport akkor tartja a pozícióját, ha a kör során nem lépi túl a befejezett szakaszokra előírt játékidőt.

A játék tempójáról, a pozícióból kiesett csoportok kezeléséről, a lassú játék büntetéséről az MGSZ Versenyszabályzat 17. pontja rendelkezik.

X