TÁJÉKOZTATÁS és FELHÍVÁS koronavírus veszély helyzet kapcsán

Tisztelt Látogató! Kedves Golfozó!

A Budapest St. Lőrinc Golf Club az alábbiakra kívánja felhívni a Tisztelt Látogatók, Kedves Golfozók figyelmét a kialakult koronavírus veszély helyzet kapcsán, a mai napig megjelent jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel.

A Budapest St. Lőrinc Golf Club fontosnak tartja, hogy a mellett, hogy látogatóit, vendégeit folyamatosan a legmagasabb színvonalon kiszolgálja, egyben megtegyen minden lehetőségében álló szükséges óvintézkedést a járvány esetleges terjedésének a megelőzésére, melynek érdekében az alábbi elővigyázatossági intézkedések fokozott és körültekintő betartására kéri a Tisztelt Látogatót, Kedves Golfozót!

A Budapest St. Lőrinc Golf pálya és a Tótvázsony Vadrózsa Golf pálya is szokásos nyitva tartás szerint üzemel azzal, hogy bizonyos szolgáltatások esetlegesen csak korlátozott módon és mértékben érhetőek el, ezen esetleges korlátozások és esetlegesen kérdések esetén kérem előzetesen feltétlenül tudakozódjon az ismert elérhetőségek bármelyikén (Messenger, mobil telefon, email, stb.), melyre a korlátozott kapacitások okán igyekszünk késedelem nélkül válaszolni.

A Budapest St. Lőrinc Golf pályán és a Tótvázsony Vadrózsa Golf pályán tartandó versenyek (versenynaptár) meghirdetésre kerülnek, de a Budapest St. Lőrinc Golf Club fenntartja a jogot, hogy a jelenlegi igen gyors jogszabályi változásokra és a vírus helyzet változására figyelemmel bármikor ezen meghirdetett versenyeket lemondja. A jelenlegi jogszabályi rendelkezések okán a Budapest St. Lőrinc Golf Club által rendezett golf versenyeken az indulókon kívül látogatók és nézők nem vehetnek részt, továbbá a versenyeken korlátozó intézkedések bármikor későbbiekben bevezethetőek a játékosok egészségének megőrzése érdekében. Kérjük folyamatosan tudakozódjon megújult weboldalunkon (https://www.lorincgolf.hu/) , facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/StL%C5%91rinc-Golf-Club-Budapest-262518827257/ ) , további kérdés – kérés esetén az ismert elérhetőségek bármelyikén (Messenger, mobil telefon, email, stb.) tudakozódjon, melyre a korlátozott kapacitások okán igyekszünk késedelem nélkül válaszolni.

x x x

Budapest St. Lőrinc Golf pálya és a Tótvázsony Vadrózsa Golf pálya

MŰKÖDÉSI RENDJE 2020. 03. 17. NAPJÁTÓL

A Magyarországon is terjedő SARS-CoV2 járvány („új korona vírus”) terjedése, valamint az általa okozott COVID-19 betegség elkerülése érdekében, figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ által közzétett követendő járványügyi és infekciókontroll szabályokra a St. Lőrinc Golf Club az alábbi óvintézkedések betartására hívja fel, illetve kéri a Tisztelt Látogatókat, Kedves Golfozókat!

(I) Belépési korlátozás

A St. Lőrinc Golf Club minden klubtagja, illetőleg a golf sport iránt érdeklődő személy látogatását nagy szeretettel fogadja, hiszen hivatásának tekinti a golf sport magyarországi minél szélesebb körben történő elterjedésének az elősegítését, azonban a SARS-CoV2 járvány („új korona vírus”) terjedése, valamint az általa okozott COVID-19 betegség elkerülése érdekében kéri a Tisztelt Látogatót, Kedves Golfozót, hogy amennyiben NNK által közzétett követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok alapján az új korona vírus vonatkozásában „gyanús esetnek” minősülnek, azaz

– olyan akut légúti fertőzésben szenved, amely esetében az alábbi tünetek közül legalább egy fennáll: legalább 38 fokos láz, köhögés, légszomj, hirtelen megbetegedési kezdettel függetlenül a megbetegedés súlyosságától

– aki bár tünetmentes, de az adott időpontot megelőző 14 napban

(a) szoros kapcsolatban volt megerősítetten, vagy valószínűsíthetően új korona vírussal fertőzött személlyel, azaz ilyen személlyel egy háztartásban él, ilyen személlyel 2 méteren belüli távolságban, és 15 percnél hosszabb ideig tartózkodott; ilyen személlyel zárt légtérben 2 méteren belüli távolságban és 15 percnél hosszabb ideig egy légtérben tartózkodott, közvetlen fizikai kapcsolatba került új korona vírussal fertőzött személlyel, védőeszköz alkalmazása nélkül új korona vírussal fertőzött beteg váladékával érintkezett, repülőgépen utazott, az előírt egyéni védőeszköz alkalmazása nélkül COVID-19 beteg közvetlen ellátásában vesz részt

(b) olyan az új korona vírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol a kórokozó közösségi terjedése feltételezhető, mely országok aktuálisan frissített listáját a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus oldalon találja meg

vagy amennyiben a fokozottan veszélyeztetett korosztályba tartozik, úgy a Budapest St. Lőrinc Golf pályára és a Tótvázsony Vadrózsa Golf pályára történő látogatását halassza későbbi időpontra , a többi tag, illetve látogató, valamint a dolgozói érdekében.

(II) Kötelezően követendő eljárási rendek a fertőzési esély csökkentése érdekében

Az új korona vírus lehetséges terjedésének megelőzése érdekében a St. Lőrinc Golf Club felhívja a Tisztelt Látogatók, Kedves Golfozók figyelmét az alábbi szabályok fokozott betartására

(1) a Budapest St. Lőrinc Golf pályára és a Tótvázsony Vadrózsa Golf pályára csak tagok és csak és kizárólagosan azon személyek léphetnek be, illetve tartózkodhatnak, akiknek a Golf Club vezetősége ezt engedélyezi, illetve a fentieknek me

(2) A Budapest St. Lőrinc Golf pályára és a Tótvázsony Vadrózsa Golf pályára történő megérkezést követően kérem, hogy szíveskedjenek a mosdóban melegvízzel és szappannal alaposan kezet mosni mielőtt bármilyen szolgáltatást igénybe vesznek

(3) szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani a higiéniára, ezen belül is különösen a rendszeres fertőtlenítő kézmosásra, és kézfertőtlenítésre, melyhez vegyék igénybe a Budapest St. Lőrinc Golf Club több helyén is kihelyezett kézfertőtlenítőket, melyet Budapest St. Lőrinc Golf Club a kialakult helyzetre figyelemmel biztosított.

(4) érkezéskor és távozáskor kérem mellőzzék a testkontaktust (kézfogás mellőzése)

(5) Kérem, hogy a Golf Club munkatársaitól, valamint a Golf Clubba tartózkodó személyektől legalább 1,5-2 méter távolságot szíveskedjenek tartani, ezen távolságon belül (amennyiben ez nem elkerülhetetlen) ne tartózkodjanak.

A St. Lőrinc Golf Club ellenőrizheti a fentiek betartását, s hiányosság(ok) esetén felhívással élhet, melynek eredménytelensége esetén Tisztelt Látogató, Kedves Golfozó ott tartózkodását megtagadhatja, s felhívhatja a Budapest St. Lőrinc Golf pályára és a Tótvázsony Vadrózsa Golf pálya elhagyására.

x x x

Fenti felhívás és tájékoztatás határozatlan ideig, illetve a következő tájékoztatás kiadásáig van hatályban.

Budapest, 2020. 03. 18.

Budapest St. Lőrinc Golf Club

X